نام پروژه

مشارکت در احداث کارخانه تولید بایو اتانول سوختی و محصولات جنبی از قلات ضایعاتی به صورت EPC

کارفرما

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس

شرح پروژه

احداث کارخانه تولید الکل سوختی زیستی بایواتانول از غلات ضایعاتی با استفاده از فرآیند تخمیر شامل بخش های اصلی و عمده ذخیره سازی غلات، آسیاب، هیدرولیز نشاسته، فرمانتورها، تقطیر، تبخیر، دی هیدراسیون، خشک کن ها، تهیه خوراک دام، ذخیره سازی محصول و سایر تجهیزات جانبی به همراه یوتیلیتی های مورد نیاز به ظرفیت ۲۰۰ هزار لیتر در روز اتانول سوختی با خلوص ۸/۹۹% به همراه مشتقات و محصولات جانبی حدود ۱۸۰ تن در روز خوراک دام DDGS

موقعیت

گچساران

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال ۹۷

زمان پایان پروژه

سال ۱۴۰۰