نام پروژه

مدیریت طرح پروژه های اسید،فلوتاسیون،لیچینگ،بیولیچینگ و پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه،سونگون و خاتون آباد (MC)

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین و پیمانکاران پروژه توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارگاهی ، کنترل پروژه،طبقه بندی و مستند سازی،ارائه خدمات پشتیبانی فنی

موقعیت

کرمان،رفسنجان،مجتمع مس سرچشمه/ آذربایجان شرقی،مجتمع مس سونگون

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 93

زمان پایان پروژه

سال 97

نام پروژه

مدیریت طرح پروژه های اسید،فلوتاسیون،لیچینگ،بیولیچینگ و پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه،سونگون و خاتون آباد (MC)

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین و پیمانکاران پروژه توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارگاهی ، کنترل پروژه،طبقه بندی و مستند سازی،ارائه خدمات پشتیبانی فنی

موقعیت

کرمان،رفسنجان،مجتمع مس سرچشمه/ آذربایجان شرقی،مجتمع مس سونگون

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 93

زمان پایان پروژه

سال 97