• عملیات اجرایی خط لوله مجتمع مس سونگون

  • عملیات اجرایی خط لوله مجتمع مس سونگون

نام پروژه

عملیات اجرایی خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرح پروژه

انجام کلیه خدمات اجرای خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون و جمع آوری خط لوله مستعمل در مسیر جاده 1 و جمع آوری لوله های مستعمل در مسیر جاده 2 و حمل آنها به انبار کارفرما در مجتمع مس سونگون.

موقعیت

آذربایجان شرقی،مجتمع مس سونگون

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 95

زمان پایان پروژه

سال 97