• خدمات تامین نیرو جهت طراحی و نظارت شرکت پالایش نفت تبریز

  • خدمات تامین نیرو جهت طراحی و نظارت شرکت پالایش نفت تبریز

نام پروژه

خدمات تامین نیروی متخصص جهت طراحی و نظارت بر پروژه های شرکت پالایش نفت تبریز

کارفرما

شرکت پالایش نفت تبریز

شرح پروژه

خدمات تامین نیروی کارشناسی و نظارتی مورد نیاز امور طراحی مهندسی و نظارتی کلیه کارگاه های مربوط به اجرای پروژه های تحت نظارت شرکت پالایش نفت تبریز و ماموریت های محوله خارج از شرکت در دیسیپلین های مختلف.

موقعیت

استان تبریز، تبریز، کیلومتر 5 جاده آذرشهر

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 96

زمان پایان پروژه

سال 97