نام پروژه

انجام خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، نظارت کارگاهی، نظارت بازرسی پروژه های توسعه و بازسازی معدن و لیچینگ مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرح پروژه

ارائه و انجام خدمات مشاوره فني و نظارت عاليه بر كليه امور شامل: ارزيابي فني و اقتصادي پروژه ها، انجام و ارائه كليه محاسبات مهندسي و پاسخگويي به كليه سوالات مهندسي و تكنيكي، خدمات مهندسي خريد، خدمات نظارت كارگاهي بر كليه عمليات اجرايي، خدمات بازرسي حين ساخت و نهايي، خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه، بررسي صورت وضعيت ها، ارائه خدمات مشاوره حقوقي و قراردادي، تهيه انواع دستورالعملها،  گزارشات مالي و فني، انجام خدمات جنبي و متفرقه مرتبط با موضوع خدمات مشاوره اي، برنامه ريزي، كنترل و ارائه كليه خدمات فني و مهندسي و نظارت بر عمليات طراحي، تامين ساخت و نصب، تست و راه اندازي، دوره بهره برداري موقت، تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي با پيمانكاران و …  پروژه هاي توسعه و بازسازي معدن و ليچينگ مجتمع مس سرچشمه.

موقعیت

استان کرمان،55 كيلومتري شهرستان رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه.

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 97

زمان پایان پروژه

سال 1400