نام پروژه

انجام خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات طراحی، تامین تاجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ (EPC)

کارفرما

شرکت تولید و تهیه مواد معدنی ایران

شرح پروژه

محصول تولیدی این طرح انواع کاغذ از سنگ کربنات کلسیم می باشد، این محصول می تواند در برخی موارد جایگزین کاغذ تحریر شود همچنین به دلیل خواص ضد آب، می تواند در بخش صنعت بسته بندی و بر چسب نیز کاربرد داشته باشد. کاغذ از سنگ جزو کاغذهای مصنوعی محسوب می شود.

کارفرما

شرکت تولید و تهیه مواد معدنی ایران

موقعیت

استان لرستان، شهرستان الیگودرز

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 1398

زمان پایان پروژه

سال 1400

موقعیت

استان لرستان، شهرستان الیگودرز

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 1398

زمان پایان پروژه

سال 1400