• انجام خدمات مشاوره ای پروژه اصلاحات خاتون آباد

  • انجام خدمات مشاوره ای پروژه اصلاحات خاتون آباد

  • انجام خدمات مشاوره ای پروژه اصلاحات خاتون آباد

نام پروژه

انجام خدمات مشاوره ای جهت نظارت بر پروژه اصلاحات خاتون آباد

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مشاوره ای جهت نظارت بر پروژه اصلاحات خاتون آباد شامل اصلاح، بازسازی، نوسازی، تغییر سیستم هاو تجهیزات در راستای رفع مشکلات و نیازهای خط تولید، همچنین ارائه خدمات در زمینه نظارت کارگاهی و نظارت در حین ساخت تجهیزات.

موقعیت

استان کرمان،شهربابک،مجتمع مس خاتون آباد

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 97

زمان پایان پروژه

سال 99