• ۰۳۳

  • ۶-۴

  • ۶-۳

  • ۶-۲

  • ۶-۱

نام پروژه

استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

طرح توسعه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تامین نیروی انسانی متخصص(مستقر در سایت و دفتر مرکزی کارفرما)جهت استقرار و مدیریت دفتر P.M.O تدوین و تهیه دستورالعمل های لازم ، اجرا و نظارت دستورالعملهای فوق برای پیمانکاران و مشاوران طرح های توسعه

موقعیت

استان کرمان مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال ۹۰

زمان پایان پروژه

سال ۹۱