نام پروژه

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت ارفع سازان کرمان

کارفرما

شرکت ارفع سازان کرمان

شرح پروژه

ایجاد و استقرار دفتر برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای نوین، انجام خدمات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین، بودجه بندی و کنترل هزینه های سازمان و نیز اصلاح و بهبود ساختار سازمان

موقعیت

استان کرمان، رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال ۸۹

زمان پایان پروژه

سال ۹۲