نصب دو واحد بویلر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نام پروژه خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای مربوط به پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج کارفرما شرکت نصب نیرو شرح پروژه خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای سیکل ترکیبی کهنوج شامل انبارداری، دفتر فنی، نظارت بر اجرا و پیش راه اندازی بدون بار و همکاری مستمر با کارفرما در زمان راه…

جزئیات

سیستم یکپارچه مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

نام پروژه تهیه ، نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح توسعه ذوب و اسید مس سرچشمه کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران شرح پروژه تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح توسعه ذوب مس سرچشمه و ارائه خدمات…

جزئیات

مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

نام پروژه مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه کارفرما شركت ملي صنايع مس ایران شرح پروژه ارائه خدمات مشاوره ، نظارت عالیه ،نظارت کارگاهی ومدیریت طرح موقعیت استان کرمان مجتمع مس سرچشمه آخرین وضعیت پروژه خاتمه یافته زمان شروع پروژه سال 90 زمان پایان پروژه سال 93

جزئیات

برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح ذوب و اسید خاتون‌آباد

نام پروژه انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح ذوب و اسید خاتون‌آباد کارفرما شرکت تدبیرگران صنعت تهران شرح پروژه استقرار دفتر برنامه ریزی بر اساس آخرین استانداردهای موجود شامل (زمان، هزینه، محدوده، روش هماهنگی، رویه صورت وضعیت و …) ونظارت بر عملکرد مشاورین و پیمانکاران مطابق تعاریف و یکپارچه نمودن تمامی دستور العمل…

جزئیات

سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه گل گهر

نام پروژه استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طرح توسعه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر شرح پروژه تامین نیروی انسانی متخصص(مستقر در سایت و دفتر مرکزی کارفرما)جهت استقرار و مدیریت دفتر P.M.O تدوین و تهیه دستورالعمل های لازم ،…

جزئیات

مدیریت طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه

نام پروژه مدیریت طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه کارفرما شركت ملي صنايع مس ایران شرح پروژه ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین،پیمانکاران طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارفرمایی،کنترل پروژه ،طبقه بندی و مستندسازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و ….…

جزئیات

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت ارفع سازان کرمان

نام پروژه ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت ارفع سازان کرمان کارفرما شرکت ارفع سازان کرمان شرح پروژه ایجاد و استقرار دفتر برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای نوین، انجام خدمات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین، بودجه بندی و کنترل هزینه های سازمان و نیز…

جزئیات

نرم افزاری‌های سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

نام پروژه خرید،تحویل،نصب و راه اندازی نرم افزاری‌های سیستم یکپارچه مدیریت پروژه کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرح پروژه تهیه، نصب و استقرار ، راه اندازی ، برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پشتیبانی سیستم نرم افزار های  oracle      primavera p6و contract manegement جهت مدیریت یکپارچه طرح توسعه مشرکت معدنی…

جزئیات

تحویل،نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

نام پروژه تحویل،نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه کارفرما شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو شرح پروژه استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت موقعیت استان یزد،معادن مس تفت آخرین وضعیت پروژه خاتمه یافته زمان شروع پروژه سال 90 زمان پایان پروژه سال 90

جزئیات

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه گل گهر

نام پروژه راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرح پروژه تامین نیروی انسانی متخصص جهت مدیریت یکپارچه طرحهای توسعه + راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه (کنترل زمان و هزینه) موقعیت استان کرمان، شرکت معدنی و صنعتی…

جزئیات