خدمات تامین نیرو جهت طراحی و نظارت شرکت پالایش نفت تبریز

نام پروژه خدمات تامین نیروی متخصص جهت طراحی و نظارت بر پروژه های شرکت پالایش نفت تبریز کارفرما شرکت پالایش نفت تبریز شرح پروژه خدمات تامین نیروی کارشناسی و نظارتی مورد نیاز امور طراحی مهندسی و نظارتی کلیه کارگاه های مربوط به اجرای پروژه های تحت نظارت شرکت پالایش نفت تبریز و ماموریت های محوله…

جزئیات

مشاوره و مدیریت طرح احداث کارخانه لیچینگ و بیو لیچینگ سونگون

نام پروژه خدمات مشاوره و مدیریت طرح جهت احداث کارخانه لیچینگ و بیو لیچینگ مجتمع مس سونگون کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران شرح پروژه انجام کلیه خدمات مدیریت طرح، مشاوره، بازنگری طراحی پایه، تهیه نقشه های خاک برداری، محوطه سازی و جاده های دسترسی،کنترل مهندسی، برنامه ریزی و کنترل پروژه و …. برای مراحل…

جزئیات

اجرای خط فلوتاسیون در کارخانه کنسانتره همدان

نام پروژه اجرای خط فلوتاسیون برای گوگردزدایی از کنسانتره تولید شده در کارخانه کنسانتره همدان کارفرما شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور شرح پروژه ایجاد واحد گوگردزدایی  300 هزار تنی در محل کارخانه کنستانتره همدان به صورت پروژه (EPC)، جهت کاهش گوگرد موجود در کنستانتره خروجی کارخانه سنگ آهن صبانور موقعیت استان همدان، شهرستان…

جزئیات

عملیات اجرایی خط لوله مجتمع مس سونگون

نام پروژه عملیات اجرایی خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران شرح پروژه انجام کلیه خدمات اجرای خط لوله انتقال باطله مجتمع مس سونگون و جمع آوری خط لوله مستعمل در مسیر جاده 1 و جمع آوری لوله های مستعمل در مسیر جاده 2 و حمل آنها به انبار…

جزئیات

نصب دو واحد بویلر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نام پروژه خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای مربوط به پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج کارفرما شرکت نصب نیرو شرح پروژه خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای سیکل ترکیبی کهنوج شامل انبارداری، دفتر فنی، نظارت بر اجرا و پیش راه اندازی بدون بار و همکاری مستمر با کارفرما در زمان راه…

جزئیات

سیستم یکپارچه مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

نام پروژه تهیه ، نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح توسعه ذوب و اسید مس سرچشمه کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران شرح پروژه تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح توسعه ذوب مس سرچشمه و ارائه خدمات…

جزئیات

مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

نام پروژه مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه کارفرما شركت ملي صنايع مس ایران شرح پروژه ارائه خدمات مشاوره ، نظارت عالیه ،نظارت کارگاهی ومدیریت طرح موقعیت استان کرمان مجتمع مس سرچشمه آخرین وضعیت پروژه خاتمه یافته زمان شروع پروژه سال 90 زمان پایان پروژه سال 93

جزئیات

برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح ذوب و اسید خاتون‌آباد

نام پروژه انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح ذوب و اسید خاتون‌آباد کارفرما شرکت تدبیرگران صنعت تهران شرح پروژه استقرار دفتر برنامه ریزی بر اساس آخرین استانداردهای موجود شامل (زمان، هزینه، محدوده، روش هماهنگی، رویه صورت وضعیت و …) ونظارت بر عملکرد مشاورین و پیمانکاران مطابق تعاریف و یکپارچه نمودن تمامی دستور العمل…

جزئیات

سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه گل گهر

نام پروژه استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طرح توسعه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر شرح پروژه تامین نیروی انسانی متخصص(مستقر در سایت و دفتر مرکزی کارفرما)جهت استقرار و مدیریت دفتر P.M.O تدوین و تهیه دستورالعمل های لازم ،…

جزئیات

مدیریت طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه

نام پروژه مدیریت طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه کارفرما شركت ملي صنايع مس ایران شرح پروژه ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین،پیمانکاران طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارفرمایی،کنترل پروژه ،طبقه بندی و مستندسازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و ….…

جزئیات