تحویل،نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

نام پروژه تحویل،نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه کارفرما شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو شرح پروژه استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت موقعیت استان یزد،معادن مس تفت آخرین وضعیت پروژه خاتمه یافته زمان شروع پروژه سال 90 زمان پایان پروژه سال 90

Details

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه گل گهر

نام پروژه راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرح پروژه تامین نیروی انسانی متخصص جهت مدیریت یکپارچه طرحهای توسعه + راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه (کنترل زمان و هزینه) موقعیت استان کرمان، شرکت معدنی و صنعتی…

Details

استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت

نام پروژه استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت کارفرما شركت ملي صنايع مس ایران شرح پروژه تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین…

Details

خدمات مشاوره،مدیریت و ایجاد سیستم یکپارچه

نام پروژه خدمات مشاوره،مدیریت و ایجاد سیستم یکپارچه کارفرما شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور شرح پروژه تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح اصلاحات برق مجتمع مس سرچشمه و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار…

Details

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه گل گهر

نام پروژه راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرحهای توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرح پروژه انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طرحهای توسعه، تدوین و بروزآوری دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه، جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی پیشرفت پروژه…

Details