ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

نام پروژه ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتم مس شهربابک (میدوک) کارفرما شرکت راه، ساختمان و سد سازی آسمانه شرح پروژه اجرای بخشی از عملیات ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتمع مس شهربابک (میدوک) و انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه موقعیت استان کرمان،شهربابک،مجتمع مس میدوک آخرین وضعیت پروژه در حال اجرا زمان شروع…

Details

نصب دو واحد بویلر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نام پروژه خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای مربوط به پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج کارفرما شرکت نصب نیرو شرح پروژه خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای سیکل ترکیبی کهنوج شامل انبارداری، دفتر فنی، نظارت بر اجرا و پیش راه اندازی بدون بار و همکاری مستمر با کارفرما در زمان راه…

Details

مدیریت طرح پروژه های سرچشمه،سونگون و خاتون آباد

نام پروژه مدیریت طرح پروژه های اسید،فلوتاسیون،لیچینگ،بیولیچینگ و پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه،سونگون و خاتون آباد (MC) کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران شرح پروژه ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین و پیمانکاران پروژه توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارگاهی ،…

Details

سیستم یکپارچه مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

نام پروژه تهیه ، نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح توسعه ذوب و اسید مس سرچشمه کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران شرح پروژه تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح توسعه ذوب مس سرچشمه و ارائه خدمات…

Details