راهکار Oracle Business Intelligence (هوش تجاری یا هوش کسب و کار) یکی از كارآمدترين نرم افزارهای گزارش سازی و تحلیل اطلاعات در دنیا می باشد. این راهکار کاملاً تحت وب بوده است و کاربران را جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات سازمان و ساخت داشبوردهای مدیریتی حاوی گزارش های مختلف و نمودارهای شاخصهای کلیدی عملکرد یا KPI یاری می نماید.از ضعف های پریماورا P6 در گذشته عدم ایجاد گزارشهای کاربردی جدولی و گرافیکی بود. در آخرین ویرایش ارائه شده (R8.3) قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزار Oracle BI اضافه گردیده است. کاربران می توانند با نوشتن یک Data Model درOracle BI و ساختن یک گزارش درMicrosoft Word یا محیط تحت وب راهکار BI به عنوان الگو از آن جهت تهیه گزارشات بر روی پروژه ها استفاده نمایند.