ردیف عنوان شغل تحصیلات سابقه کار جنسیت تعداد محل خدمت
1 مدیر پروژه لیسانس عمران حداقل 15 سال مرد 1 استان خراسان (سایت)
2 کارشناس سیویل لیسانس عمران 10 سال مرد 1 استان خراسان (سایت)
3 کارشناس سیویل (طراحی) لیسانس عمران 10 سال 1 تهران
4 کارشناس سیویل (آشنا به قرارداد) یا صنایع لیسانس عمران 10 سال 1 تهران

ارسال رزومه