ردیف عنوان شغل تحصیلات سابقه کار جنسیت تعداد محل خدمت
1 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه لیسانس صنایع 5سال مرد 1 استان کرمان (سایت)
2 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه لیسانس صنایع 5سال 1 تهران

ارسال رزومه