Untitled

حسین عبداله زاده

مهندس صنایع – ۲۰ سال سابقه کار

فروزین باقری

فروزین باقری

فوق لیسانس مهندسی مکانیک-مکانیک در طراحی کاربردی – ۲۸ سال سابقه کار

معز مهاجری2
معز مهاجری پاریزی

مهندس صنایع – ۱۷سال سابقه کار