Untitled

حسین عبداله زاده

مهندس صنایع – 20 سال سابقه کار

فروزین باقری

فروزین باقری

فوق لیسانس مهندسی مکانیک-مکانیک در طراحی کاربردی – 28 سال سابقه کار

معز مهاجری2
معز مهاجری پاریزی

مهندس صنایع – 17سال سابقه کار