ردیف عنوان شغل تحصیلات سابقه کار جنسیت تعداد محل خدمت
1 مدیر پروژه لیسانس مکانیک حداقل 15 سال مرد 2 استان کرمان (سایت)
2 مدیر پروژه لیسانس مکانیک حداقل 15 سال مرد 1 استان آذربایجان (سایت)
3 کارشناس مکانیک (نصب تجهیزات) لیسانس مکانیک 10 سال مرد 2 استان کرمان (سایت)
4 کارشناس مکانیک (طراحی) لیسانس مکانیک 10 سال 1 تهران

 

ارسال رزومه