آغاز فعالیت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه برای دو پروژه دیگر شرکت ملی صنایع مس ایران

سیستم یکپارچه مدیریت پروژه (PMIS) را قبلا برای پروژه های ذوب سرچشمه،معادن مس تفت و اصلاحات برق مجتمع مس سرچشمه آغاز کرده بودیم. با توجه به موفقیت این پروژه ها و رضایت کارفرمای محترم ، اجرای این سیستم برای پروژه های تغلیظ مجتمع مس درآلو و توسعه ذوب خاتون آباد نیز ابلاغ شد.

امید است در اجرای این سیستم در پروژه های جدید نیز همچون گذشته موفق باشیم.

images