خرید سه دستگاه بیل هیوندای
شرکت ما با مشارکت شرکت آسمانه موفق به خرید سه دستگاه بیل مکانیکی هیوندای ( دو دستگاه بیل 220 و یک دستگاه بیل 330 ) برای اجرای هر چه موفق تر سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک شده است.

Hyundai 330LC