شرکت گسترش سوخت بندر زاگرس برنده مناقصه پروژه احداث کارخانه تولید بایواتانول سوختی و محصولات جانبی باشت (EPC) را مشارکت شرکت پرمان پویش و مشیران اعلام نمود.

احداث کارخانه تولید بایواتانول سوختی از غلات ضایعاتی با استفاده از فرایند تخمیر شامل بخشهای اصلی و عمده ذخیره سازی غلات ، آسیاب ، هیدرولیز نشاسته ، فرمانتورها ، تقطیر ، تبخیر ، دی هیدراسیون ، خشک کن ها ، تهیه خوراک دام ، ذخیره سازی محصول و سایر تجهیزات جانبی به همراه تمامی یوتیلیتی های مورد نیاز به ظرفتی 200 هزار لیتر در روز (سالانه 66 میلیون لیتر) بایواتانول سوختی با خلوص 99/8% به همراه مشتقات و محصولات جانبی شامل حدود 200 تن در روز (سالانه 66 هزار تن) کنجاله تخمیری DDGS حدود 30 ماه در استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان باشت شهرک صنعتی خان احمد.

 

45